ČR: Súd zrušil povinné nosenie respirátorov a rúšok. Úplne všade.Najvyšší správny súd Českej republiky zrušil nariadenie ministerstva zdravotníctva, ktoré nariaďovalo nosenie ochranných prostrie dkov dýchacích ciest vo vnútorných priestoroch či hromadnej doprave.

NSS „dospel k záveru, že napadnuté mimoriadne opatrenie je nepreskúmateľné“. Ministerstvo totiž nedalo výnimku pre ľudí s problémami pri nosení respirátorov a nepodalo zdôvodnenie.

Súd sa pozastavil nad faktom, že ministerstvo opakovane ignoruje jeho rozhodnutia. Preto upozornil, že nabudúce môže zrušiť opatrenia aj s okamžitou platnosťou. Odôvodnenie opatrenia je totiž skopírované z predošlých, ktoré už boli zrušené súdom pre ich nezákonnosť. Upozorňuje, že v právnom štáte takéto správanie výkonnej moci, ktorá nerešpektuje súd, je neprijateľné. V princípe, zZrušené boli už desiatky opatrení a ministerstvo si dokola vydáva nové, rovnako nezákonné.

Ministerstvo dostalo 3 dni na zjednanie nápravy, aby opatrenie splnilo zákonné podmienky.