COVIDKON – Video prenos z 1. ČS konferencie covid-1927. 1. 2022 sa uskutočnilo zásadné verejné stretnutie odbornej verejnosti – 1. ČS konferencia covid-19: Dopad na jednotlivca a spoločnosť. Špičkoví vedci, klinickí lekári a právnici z ČR a Slovenska sa zišli, aby zdieľali aktuálne poznatky o covid-19 a jeho medicínskych a spoločenských dopadoch.

Na konferenci vystúpili o.i.:

 • prof. Jaroslav Turánek
 • prof. Vojtěch Thon
 • prof. Jiří Beran
 • prof. Omar Šerý
 • prof. Eliška Sovová
 • prof. Michal Klíma
 • MUDr. Hana Zelená
 • MUDr. Lukáš Pollert
 • JUDr. Tomáš Nielsen
 • Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová
 • doc. Miroslav Ševčík

a mnohí ďalší. Úplný program konferencie. Záštitu prevzala senátorka MUDr. Alena Dernerová. Videozáznam (11 hodín) nájdete na video platforme Galileo.