Britské údaje o delta-variante

Ostatné vakcíny

Anglická hygienická služba zverejnila údaje o ochoreniach spôsobených delta-variantom vo Veľkej Británii k 9.7.2021. Môžete teda posúdiť sami a porovnať, aké informácie šíria na Slovensku médiá. Tu je stručný výňatok doplnený o percentuálne vyjadrenie (zverejnené tu 25.7):

Vek a status zaočkovania

Chorých

Hospitalizácií

Úmrtí

Smrtnosť [%]

< 50 rokov očkovaní

5 600

48 (0,86 %)

2

0,036

< 50 rokov 1 dávka

13 391

118 (0,88 %)

3

0,022

< 50 rokov neočkovaní

70 664

987 (1,4 %)

21

0,03

50 rokov očkovaní

5 234

265 (5,06 %)

116

2,21

50 rokov 1 dávka

4 542

140 (3,08 %)

41

0,9

50 rokov neočkovaní

1 267

195 (15,4 %)

71

5,6

Povšimnite si prosím zvláštnosti vyznačené tučným písmom.

Z ďalších údajov PHS vyplýva, že celková smrtnosť variantu delta je 10-krát nižšia než pôvodného variantu alfa a 7-krát nižšia než variantu beta.

Ako vidíme, vo vekovej kategórii do 50 rokov má dokonca u neočkovaných mierne nižšiu smrtnosť než u očkovaných, k čomu treba ešte pripočítať riziko samotného očkovania; rozdelenie na podrobnejšie vekové skupiny by bolo iste zaujímavé.

Štátny režim na Slovensku však napriek tomu bezohľadne presadzuje plošné očkovanie, namiesto toho, aby sa sústredil na starších ľudí, kde očkovanie podľa čísiel ešte prejavuje efekt.

Aktualizácia 26.7.: pre úplnejší pohľad na vec dopĺňame údaj, ktorý v pôvodnom článku nebol. Zaočkovanosť dospelých je aktuálne 70 % (36 miliónov), ďalších 18 % dostalo prvú dávku. Podrobnejšie údaje TU.

Znamená to, že relatívne riziko ochorieť je momentálne u neočkovaných dospelých ešte podstatne vyššie, než naznačujú údaje z tabuľky. Na viacej chorôb potom pripadá aj celkovo viac vážnych priebehov a úmrtí.

Druhou vecou však je, ako často bude potrebné preočkovávať pre udržanie aktuálnej chorobnosti u očkovaných, a za cenu akých nežiaducich účinkov, ktoré sú už teraz nepríjemné, časté, a niekedy aj vážne. Prípadný príchod novej varianty môže potom celú situáciu obrátiť naruby, kedy neočkovaní po prekonaní ochorenia budú pravdepodobne aspoň čiastočne imúnni, kým očkovaní môžu ostať odkázaní čakať na novú vakcínu. Ďalším faktorom, ktorý treba zvážiť, je riziko nežiaducich účinkov očkovania, kedy aj tie miernejšie a časté môžu byť porovnateľne nepríjemné než ľahký priebeh delta COVIDu. Je teda legitímnou otázkou, čo je u mladého zdravého človeka lepšou voľbou.

Keďže na tieto otázky zatiaľ nikto vopred nepozná odpoveď, treba ponechať dôsledne možnosť slobodnej voľby, snažiť sa o čo najpresnejšiu informovanosť, vrátane dosiaľ trestuhodne zanedbávaných iných možností účinnej prevencie a liečby, keďže veľká časť slovenskej populácie sa nezaočkuje.