Autizmus – nová terapia pre zlepšenie a uzdravenie

11 mesiacov | 13+ rokov | 3 mesiace | 5 mesiacov | 5+ rokov | Dospelí | Dôchodcovia | Nežiaduce účinky | Povinné očkovanie | Povinné vakcíny

Úryvky z úvodu knihy doktora Massima Montinariho: Autizmus – nová terapia pre zlepšenie a uzdravenie

Osobná výpoveď doktora Montinariho

Jedného pekného dňa roku 1994 som mal „smolu“, že som spozoroval na mojom oddelení jedno dievčatko s epilepsiou rezistentnou na lieky, ktoré bolo postihnuté aj chorobou tráviacej sústavy a odmietli ju rozliční kolegovia z rozličných dôvodov viac, či menej oprávnených. Po určení terapie sa jej stav citeľne zlepšil. Následne sa na mojom stole začali zhromažďovať kilá analogických chorobopisov zo všetkých regiónov (Talianska) aj zo zahraničia. Rodiny a chorí, opustení zdravotníckymi štruktúrami ma prosili o pomoc.

Každý prípad som zdokumentoval, podroboval pacientom cieleným testom, všetko preto, aby ma zaviedli k spoločnej príčine. Jedného dňa sa však stalo to, čo by som nikdy nechcel, aby sa stalo. Tak ako každý rodič som priviedol svoje dve dcérky na povinné očkovanie, pre mňa išlo o bežnú prax bez rizík. Zamestnankyňa Očkovacieho centra vykonala očkovanie proti DT (záškrt, tetanus) a proti hepatitíde B a podala kvapky Sabin (obrna).

Vrátili sme sa domov a ja som dával pozor na eventuálne zvýšenie teploty. Ale veci nešli tak, ako som predpokladal, počas niekoľkých dní obe dievčatá začali manifestovať ťažkú iperpiressiu, silné diaree a progresívnu ipotoniu. Napriek tomu, že pracujem s deťmi zvýšenie teploty. Ale veci nešli tak, ako som predpokladal, počas niekoľkých dní obe dievčatá začali manifestovať ťažkú iperpiressiu, silné diaree a progresívnu ipotoniu. Napriek tomu, že pracujem s deťmi som sa dostal do veľkých ťažkostí a nedokázal som zvládnuť situáciu v ktorej sa ich zdravotný stav rýchlo zhoršoval.

Konzultoval som to z rôznymi kolegami. Začínal som uvažovať nad genézou chorobopisov, ktoré som mesiace študoval a ktoré postupne vyústili do ťažkých foriem cerebropatie, Mohlo to spôsobiť očkovanie? Konzultácie buď neviedli k ničomu, alebo mi odporúčali invazívne postupy a tak som sa rozhodol pokračovať formuláciou alternatívnej omotossikologickej terapie s pridaním oligoelementov silne alkalizujúcich natoľko, aby modifikovali biologické prostredie s nádejou, že zabránim aktivite živého oslabeného vírusu z orálnych kvapiek antipolio Sabin.

Zdravotný stav sa zlepšil a v priebehu niekoľkých mesiacov za pomoci môjho priateľa, študenta matematiky a experta v informatike sme zistili prostredníctvom počítača, do ktorého sme vložili informácie o pacientoch, že vznik symptómov má konštantnú frekvenciu vždy po očkovaní, okrem iných hypotetických príčin (napr., že matka bola chorá).

Objavil som veľké množstvo medicínskych publikácií, ktoré dokumentujú poškodenia po očkovaní. Spoznal som Giorgia Tremanteho, otca dvoch detí, ktoré umreli po očkovaní a tretieho Alberta napojeného 7 rokov permanentne na dýchací prístroj. Je to príbeh, ktorý si Taliansko musí pamätať ako hanbu Talianska. Po tom, čo tomuto otcovi prvé dieťa zomrelo po očkovaní, odmietol svoje dvojičky dať očkovať. Odviedli ich karabinieri na očkovanie nasilu. Jedno pri tom zomrelo, druhé ostalo doživotne ťažko zdravotne postihnuté. Giorgio mi povedal, že ho zdravotnícke autority prenasledovali. Nechcel som tomu uveriť. Po niekoľkých mesiacoch som bol pozvaný na kongres (konvent) organizovaný Janovskou univerzitou, kam boli pozvaní aj známi pediatri, imunológovia, hygienici z Talianska. Prezentoval som 48 štúdií prípadov postvakcinálnych cerebropatií, medzi nimi i dva prípady autizmu. Hľadal som spoluprácu, ponúkol som dokumenty na spoluprácu, na štúdium. Odpoveď bola nasledovná – formou profesionálnych vyhrážok: Mali by ti zakázať rozprávať! Očkovanie zachránilo ľudstvo, nie je nebezpečné, ty si terorista! Odvtedy sa rozpútala proti mojej osobe vojna bez hraníc. Pacientov mi pribúdalo, no urážal ma farmaceutický aparát prostredníctvom kolegov sponzorovaných nadnárodnými farmaceutickými firmami. Ťažká, preťažká bola moja profesionálna izolácia. Všetky prostriedky boli použité proti mne: tlač, súdnictvo, ministerstvo zdravotníctva, kongresy sponzorované farmaceutickými firmami a ohovárania ľuďmi, ktorí sprostredkovávajú predaj liekov. Chcel som len, aby sa zaoberalo týmto problémom, aby sa zmenšili poškodenia očkovacej prevenčnej praxe. Aby sa kládla väčšia pozornosť na látky, ktoré sú obsiahnuté vo vakcínach ako sú ortuť, hliník (alumínium) a formaldehyd.

Sila pravdy ma núti ísť dopredu iba vďaka láske a morálnej pomoci, ktorú mi dávajú stovky a stovky malých pacientov…