Ako to vyzerá na viedenskej demonštrácii proti povinnému očkovaniuMartin Leidenfrost píše reportáž z demonštrácie vo Viedni. „Ešte nedávno som si nevedel predstaviť, že by som išiel na so­botňajšiu masovú demonštráciu, ktorú bez výnimky všetky rakúske no­viny oz­načujú za nebezpečné hnutie na okraji spoločnosti, ktoré je ve­de­né náckami, antisemitmi a šialenými konšpirátormi. S takými ľuďmi predsa nechcem mať dočinenia a už vôbec nie s nimi pochodovať po vie­dens­kom bul­vári Ring. Muselo sa stať veľa, brutálne veľa, aby som o úča­sti na pravidelnej viedenskej demonštrácie začal čo i len uva­žo­vať.“

„V Rakúsku funguje už viac ako dva mesiace najtvrdšia segregácia ne­zaočkovaných, akú možno v Európe nájsť. Už viac ako dva mesiace platí lockdown pre nezaočkovaných. … To, čo sa v Rakúsku už dva mesiace ap­li­kuje, je najčistejší variant apartheidu v širokom okolí. Je to totiž ešte horší nástroj ako povinné očkovanie, ktoré rakúska vláda k 1. februáru síce zaviedla, ale z dôvodu technickej ne­us­kutoč­niteľnosti má skôr symbolický a pedagogický charakter.

Od začiatku som ten apartheid považoval za civilizačné dno. Som Ra­kú­šan žijúci vo svojej vlasti, cítim sa ale odvtedy nesvoj. Sám som dvakrát očkovaný, zatiaľ sa so svojím covidpasom dostanem všade. Nechcem však akceptovať, že moji nezaočkovaní spolu­ob­ča­nia sú uväznení doma.“