Advokát Černý: Nouzový stav skončil, plošné pokračování zákazů a příkazů je nezákonné

Súvisiace témy

Nielen na Slovensku máme problém s pochybným ústavno-právnym pozadím obmedzení našich základných ľudských práv.

Advokát Adam Černý napadol na súde opatrenia ministerstva zdravotníctva ČR, ktoré sú vydávané ešte aj po skončení núdzového stavu.

„Návrh na zrušení plošných opatření ministerstva zdravotnictví, které celostátně omezují nebo zcela znemožňují podnikání, volný pohyb nebo kontakty mezi lidmi podal s odkazem na Listinu práv a svobod advokát Adam Černý k Městskému soudu v Praze. Z opatření, která kopírují příkazy a zákazy vydané za nouzového stavu plyne, že buď nouzový stav pokračuje, a nebo byl oprávněně zrušen, ale pak ho nesmí prodlužovat vydáváním nouzové legislativy ministerstvo zdravotnictví. Ministr ignoruje Parlament a napadená opatření jsou nezákonným aktem rozsáhlého omezení práv, ke kterému není příslušný jeden člen vlády, uvádí advokát.“

„Napadená opatření nesplňují požadavek legality, legitimity ani nezbytnosti omezování základních práv. Individuální práva jednotlivce by neměla být obětována libovůli veřejné moci toliko s poukazem na možnou hrozbu a výjimečnost situace bez dodržování základních principů demokratického a právního státu a zákonných postupů při řešení této situace.“