Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

Hlavná stránka
Kto sme
Otázky
Kontakt
Dokumenty
Zdroje
Legislatíva
Svedectvá
Udalosti
Správy
jazyk: [EN]English
jazyk: [DE]Deutch

Dokumenty

Na tejto stránke uvádzame domáce materiály o očkovaní a naše preklady zahraničných článkov. Pri prekladoch je v tabuľke uvedený zdroj.

Znak znamená, že dokument je vhodný aj pre tlač brožúry A5.

  1. Videomateriály
  2. Audiomateriály
  3. Očkovanie - všeobecné materiály
    1. Očkovanie - všeobecné materiály v mesačníku Dieťa
  4. Vakcíny - dobrovoľné
  5. Vakcíny - tzv. povinné
  6. Vakcíny - iné
  7. Autizmus
  8. Iné materiály
Kategória Článok Zdroj Rozsah

Videomateriály

Očkovanie – MUDr. Peter Hrabčák a Mgr. Ľudmila Mušková, poslankyňa NR SR, hovoria o očkovaní. V. Bačíková

Audiomateriály

Rozhovory pre Slobodný vysielač - Informačná vojna:


Nežiaduce účinky očkovania - 5.2.2013 P. Tuhársky 2:10:09

Kým sú pediatri zavádzaní, prehrávajú všetci -  6.9.2013 - zostrih
R.Krausová
P. TuhárskyKolektívna imunita - mýty a fakty - 17.10.2013 P. Tuhársky
2:41:14

Kolektívna imunita - mýty a fakty 2 - 16.11.2013 P. Tuhársky
2:54:09

Kolektívna imunita - mýty a fakty 3 - 18.12.2013 P. Tuhársky 2:23:46

Kolektívna imunita - mýty a fakty 4 - 21.1.2014 P. Tuhársky 2:34:40

Kolektívna imunita - záujem jednotlivca vs záujem spoločnosti - 8.6.2014 diskusia.
Pozrite tiež rovnomenný dokument nižšie.
P. Tuhársky
T. Ondriga
2:51:04

Úmrtnia po očkovaní - 6.11.2014
P. Tuhársky
L. Eleková
2:59:19

Očkovanie - všeobecné materiály

 Informujte sa PRED očkovaním, všeobecná brožúra
IAS  12

 Nebezpečí nadměrného očkování během vývoje mozku: vztah k poruchám autistického spektra (ASD) RL. Blaylock, prof.
16

 iniciatíva - občasník Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania 1/2013, 1/2012, 1/2011, najmä pre všeobecných lekárov, ale aj pre pacientov, prevažne ohľadom aktuálnej právnej situácie
I. Vranská Rojková
M. Hudáková
P. Tuhársky
4

 Kolektívna imunita - mýty a fakty - aké sú vedecké dôkazy o schopnosti jednotlivých vakcín, vyvolať pri plošnom očkovaní kolektívnu imunitu?
P. Tuhársky
60

 Štatistiky: infekčné ochorenia a očkovanie - naozaj ustúpili vďaka očkovaniu? P. Tuhársky 56

 Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvantu - zhrnutie problematiky hliníka podľa najnovších výskumov P. Tuhársky 22

 Anafylaktické deti - kanáriky v zlatej bani verejného zdravotníctva? - úloha očkovania pri vzniku alergií Rita Hoffman /VRAN  19

 Stanovisko Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania k tvrdeniam pracovnej skupiny pre imunizáciu z roku 2009 vrátane analýzy niektorých často citovaných štúdií P. Tuhársky

 Otvorený list k rozhovoru MUDr. Bakoša pre SME, 20. januára 2009 ockovanie.org
P. Bezemek


 Úroveň verejného uvedomenia si rizík očkovania, Farmakoekonomika a lieková politika 2007 jún;3(1) V. Vranić 7

 Riziká očkovania I. Vranská Rojková 23

 Je thiomersal nad zlato? Slovenské protiľudové rozprávky z dielne Úradu verejného zdravotníctva SR. I. Vranská Rojková 4

Očkovanie - všeobecné materiály v mesačníku Dieťa

Archív článkov nájdete na stránke časopisu. S dovolením redakcie, články seriálu Hovorme o vede si môžete pozrieť aj na našej stránke:

1

Hovorme o očkovaní... a nebojme sa pýtať Hovorme o očkovaní... a nebojme sa pýtať. Sollertia, 2016. ISBN 978-80-969294-2-9
 - knižné spracovanie prvých 28 častí seriálu, ktoré si vyžiadali čitatelia.
P. Tuhársky 216

(3/2013) Rodičia by mali klásť otázky a trvať na odpovediach
L. Eleková, MUDr.
5

 Hovorme o vede 1 (6/2013) - Hliníkové nanočastice v mozgu P. Tuhársky 1

 Hovorme o vede 2 (7/2013) - Návnada: naša vlastná DNA P. Tuhársky 1

 Hovorme o vede 3 (8/2013) - Živé striebro - mŕtve neuróny P. Tuhársky 2

 Hovorme o vede 4 (9/2013) - Synergia ako nepriateľ P. Tuhársky 2

 Hovorme o vede 5 (10/2013) - Excitotoxicita P. Tuhársky 2

 Hovorme o vede 6 (11/2013) - Imuno-neuro-endokrinná sieť P. Tuhársky 2

 Hovorme o vede 7 (12/2013) - Veda - neveda P. Tuhársky 2

 Hovorme o vede 8 (1/2014) - Padá hviezda kolektívnej imunity -pozrite aj opravu
P. Tuhársky 2

 Hovorme o vede 9 (2/2014) - Funguje cocoon stratégia? P. Tuhársky 2

 (2/2014) Čo by mali rodičia vedieť skôr, ako bude ich dieťa zaočkované
A. Wenclová
2

 (2/2014) Konflikt záujmov člena etickej komisie MZ SR?
M. Hudáková
1

 Hovorme o vede 10 (3/2014) - Čierny kašeľ - dôkaz o kolektívnej imunite?
P. Tuhársky 2

 Hovorme o vede 11 (4/2014) - M ako Michalovce, m ako mumps
P. Tuhársky 3

 Hovorme o vede 12 (5/2014) - Vedci opäť prehovorili P. Tuhársky 2

 Hovorme o vede 13 (6/2014) - Rozpaky nad rubeolou P. Tuhársky 3

 Hovorme o vede 14 (7/2014) - Nová štúdia o autizme ...alebo nie? P. Tuhársky 2

 Hovorme o vede 15 (8/2014) - Spiaci strážcovia P. Tuhársky 3

 Hovorme o vede 16 (9/2014) - Manipulácie (takmer) bez konca
P. Tuhársky 4

 Hovorme o vede 17 (10/2014) - Niečo je zhnité v štáte dánskom 1
P. Tuhársky 3

 Hovorme o vede 18 (11/2014) - Niečo je zhnité v štáte dánskom 2
P. Tuhársky 3

 Hovorme o vede 19 (12/2014) - Niečo je zhnité v štáte dánskom 3
P. Tuhársky 3

 Hovorme o vede 20 (1/2015) - Predvídajme postvakcinačnú autoimunitu P. Tuhársky 2

 Hovorme o vede 21 (2/2015) - Osýpky 1 - ochorenie a rizikové faktory
P. Tuhársky 2

 Hovorme o vede 22 (3/2015) - Osýpky 2 - historické súvislosti
P. Tuhársky 2

 Hovorme o vede 23 (4/2015) - Osýpky 3 - kolektívna imunita
P. Tuhársky 3

 Hovorme o vede 24 (5/2015) - Osýpky 4 - eradikácia alebo liečba
P. Tuhársky 3

 Hovorme o vede 25 (6/2015) - Záškrt 1 - ochorenie a vakcína  P. Tuhársky 2

 Hovorme o vede 26 (7/2015) - Záškrt 2 - viac otázok ako odpovedí
P. Tuhársky 3

 Hovorme o vede 27 (8/2015) - Záškrt 3 - vražedná politika P. Tuhársky 3

 Hovorme o vede 28 (9/2015) - HPV vakcíny pod drobnohľadom
P. Tuhársky 3

 Hovorme o vede 29 (10/2015) - Poliomyelitída 1 - ochorenie a liečba  P. Tuhársky 2

 Hovorme o vede 30 (11/2015) - Poliomyelitída 2 - inaktivovaná vakcína
P. Tuhársky 3

 Hovorme o vede 31 (12/2015-1/2016) - Poliomyelitída 3 - papierové víťazstvo P. Tuhársky 3

 Hovorme o vede 32 (2/2016) - Poliomyelitída 4 - živá vakcína  P. Tuhársky 3

 Hovorme o vede 33 (3/2016) - Poliomyelitída 5 - veľká dilema
P. Tuhársky 3

 Hovorme o vede 34 (4/2016) - Poliomyelitída 6 - zamlčané tajomstvá
P. Tuhársky 3

 Hovorme o vede 35 (5/2016)- Hovorme o očkovaní... a nebojme sa pýtať
P. Tuhársky,
R. Krausová
2

 Hovorme o vede 36 (6/2016) - Bezpečnosť vakcín 1 - Predmarketingové skúšky P. Tuhársky 4

 Hovorme o vede 37 (7-8/2016) - Bezpečnosť vakcín 2 - Postmarketingové sledovanie
P. Tuhársky 4

 Hovorme o vede 38 (9/2016) - Bezpečnosť vakcín 3 - Vyhodnocovanie nežiaducich účinkov
P. Tuhársky 4

 Hovorme o vede 39 (10/2016) - Kongres o autoimunite 1 - Prelomové poznatky o hliníku
P. Tuhársky 4

 Hovorme o vede 40 (11/2016) - Kongres o autoimunite 2 - ASIA syndróm
P. Tuhársky 4

 Hovorme o vede 41 (12/2016-1/2017) - Kongres o autoimunite 3 - HPV vakcíny
P. Tuhársky 3

 Hovorme o vede 42 (2-3/2017) - Sérologický prehľad
P. Tuhársky 3

 Hovorme o vede 43 (4-5/2017) - Zaočkovanosť 60% a kolektívna imunita
P. Tuhársky 4

 Hovorme o vede 44 (6-7/2017) - Sága menom mumps
P. Tuhársky 4

 Hovorme o vede 45 (8-9/2017) - Očkovanie, právo a kauzalita
P. Tuhársky 4

 Hovorme o vede 46 (10-11/2017) - Pneumokoky 1 - Ochorenie a vakcína P. Tuhársky 3

 Hovorme o vede 47 (12/2017-1/2018) - Pneumokoky 2 - Slovenské reálie P. Tuhársky 4

Hovorme o vede 48 (2-3/2018) - Pneumokoky 3 - Ktorá účinnosť?
P. Tuhársky 4

Hovorme o vede 49 (4-5/2018) - Pneumokoky 4 - Vieme, čo robíme?
P. Tuhársky 4

Hovorme o vede 50 (6-7/2018) - Hemofilus prevažne neznámy P. Tuhársky 4

Vakcíny - dobrovoľné
ovčie kiahne (varicella) Ovčie kiahne, vakcína a pásový opar, súbor článkov VRAN  20
HPV - ľudský papillomavírus Zaostrené na vakcínu proti HPV ANH 12

Ľudský papillomavírus – aká je bezpečnosť vakcíny Gardasil?, aktualizovaný článok VRAN 7

Očkované dievčatá - dokument dánskej televízie z roku 2015, so slovenskými titulkami
TV2

infekčná žltačka (hepatitída A) Hepatitída A, článok M. Babálová 12
kliešťová encefalitída
 Smrť po uštipnutí kliešťom?
J. Loibner /AEGIS

chrípka Fakty o chrípke a vakcíne VRAN  10

Chrípková vakcína - príbeh modernej mytológie. Časť I: Mozaika, súbor článkov VRAN  22

Chrípková vakcína - príbeh modernej mytológie. Časť II: Útok na deti, súbor článkov VRAN  30

Chrípková vakcína - príbeh modernej mytológie. Časť III: Nebezpečná povera, súbor článkov VRAN 28
BCG - tuberkulóza BCG vakcína proti tuberkulóze, stručný článok P. Tuhársky

Vakcíny - tzv. povinné

Povinný očkovací kalendár pre deti na rok 2011 - komentovaný, ktorý pomôže rodičom zorientovať sa v podávaných vakcínach a v dostupných zdrojoch ku nim. P. Tuhársky, Iniciatíva... 4

Argumenty ÚVZ k popretiu nežiaducich účinkov vakcín u detí pani Andrei - predbežná správa
P. Tuhársky

DT - záškrt, tetanus Kvíz o vakcíne Infanrix Hexa, preverte svoje vedomosti
P. Tuhársky


Záškrt a tetanus - má zmysel očkovať? VRAN  11

Tetanus - ako ho nepoznáme, súhrn dvoch článkov VRAN 29
polio Zamlčané tajomstvá polio vakcíny P. Tuhársky
DTaP IPV HIB - záškrt, tetanus, čierny kašeľ, polio, haemophilus influenzae B Päť vakcín naraz (DTaP IPV Hib) – prvé rany vášmu dieťaťu VRAN 23

Preočkovanie 13-ročných detí proti čiernemu kašľu - analýza P. Tuhársky


Príčiny zlyhania očkovania proti čiernemu kašľu Dr. Mercola
8
hepatitída B Vakcína proti Hepatitíde B - neospravedlniteľný hazard VRAN  7

Hepatitída B - riziká vakcíny z pohľadu vedy, súhrn odborných článkov VRAN 29
pneumokoky Vakcína proti pneumokokom – širší pohľad na problém VRAN  7
MMR - osýpky, mumps, rubeola Osýpky, mumps a rubeola - MMR, podrobný článok
P. Tuhársky
20

MMR vakcína - vstup do kontroverzie ANH 12

MMR vakcína - otázky bezpečnosti a účinnosti, súhrn dvoch článkov VRAN 14

Rubeola a MMR - riziká očkovania postpartum VRAN  12

Regresívny autizmus a očkovanie MMR vakcínou I-III VRAN 27

Regresívny autizmus a očkovanie MMR vakcínou IV-VI VRAN 18

Osýpky, zastrašovanie a odborníci, výňatok z dvoch listov
P. Tuhársky


Osýpková kampaň WHO na Ukrajine — fraška na mnoho spôsobov P. Tuhársky

Vakcíny - iné
kiahne (variola)  Kiahne z historickej perspektívy VRAN 20

Autizmus

 Autizmus – nová terapia pre zlepšenie a uzdravenie - úryvky z knihy M. Montinari, Dr.

Iné materiály

 Vitamín C a megaskorbická liečba - zabudnutý poklad - e-kniha nakladateľstva Perfekt a.s. pre elektronické čítačky, rok 2014, ISBN 978-80-8046-662-6.
S láskavým pochopením vydavateľa, stále je k dispozícii
voľne šíriteľná verzia vo formáte PDF
P. Tuhársky 476

Vitamín C pre začiatočníkov - relácia Sám sebe lekárom 30 zo dňa 5.1.2016 - rozhovor pre Slobodný vysielač
P. Tuhársky 2:01:02

Zabudnutý poklad - Vitamín C - časť 1 - Informačná vojna 21.5.2013 - rozhovor pre Slobodný vysielač
P. Tuhársky 2:30:33

Zabudnutý poklad - Vitamín C - časť 2 - Informačná vojna 26.6.2013 - rozhovor pre Slobodný vysielač P. Tuhársky 2:15:25

Zabudnutý poklad - Vitamín C - časť 3 - Informačná vojna 23.7.2013 - rozhovor pre Slobodný vysielač P. Tuhársky 2:50:28

Tremante – stručný opis našej tragédie, výpoveď Giorgia Tremanteho o jeho rodinnej tragédii zapríčinenej očkovaním, 2009. L. Molitorisová 6

 Riziká ochranného očkovania a obchod, 25. október 2008. Ľ. Jarábek, MUDr.


Riziká očkovania, slajdy prednášky, Dych Zeme, 11. október 2008, Šamorín. I. Vranská Rojková,
V. Vranić
58

Riziká povinného očkovania I. Vranská Rojková

Kto rozhoduje o vašom očkovaní?, slajdy prednášky, Dni zdravia, 13. apríl 2007, Bratislava. V. Vranić,
G. Hlinčík
45

Nebezpečenstvá a neúčinnosť očkovania: dôkazy v medicínskom výskume. Prednáška, 24. október 2007, Bratislava. [informácie] V. Scheibnerová
záznam V. Bačíková


Slajdy prednášky úroveň verejného uvedomenia si rizík očkovania, ktorú sme mali v rámci konferencie Lieková politika a rovnosť v zdraví, v organizácii MZ SR a Regionálneho úradu SZO pre Európu, 7-8.12.2006, Bratislava. V. Vranić 24

Rozhovor s poslankyňou NR SR Ľudmilou Muškovou: Zamlčované tabu – očkovanie Kultúra

Prehľad prameňov o očkovaní s citátmi Iniciatíva...
4

História očkovania, pozadie, ciele I. Vranská Rojková


Obsah týchto stránok odráža výlučne názor jej autorov a slúži len na informačné účely. Prezentované názory sa nesmú chápať ako lekárske odporúčanie. Podrobnosti o okolnostiach ktorejkoľvek osoby by mali byť konzultované s kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, a až na základe toho robiť rozhodnutie, ktoré môže ovplyvniť zdravie tejto osoby alebo kohokoľvek v jej starostlivosti.

RizikaOckovania.sk