Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

Hlavná stránka
Kto sme
Otázky
Kontakt
Dokumenty
Zdroje
Legislatíva
Svedectvá
Udalosti
Správy
jazyk: [EN]English
jazyk: [DE]Deutch

2% dane


Vážení sympatizanti,

ak chcete podporiť prácu nášho združenia v roku 2019, prosím postupujte podľa nasledovných pokynov.
Ak ste zamestnancami, tak na tlačive Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie ......, s ktorým Vás teraz obchádzajú Vaši personalisti, nezabudnite zaškrtnúť požiadavku ÁNO v oddieli VII. Je tam napísané "Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane podľa §50...... do 15.2.2019".

Na základe toho potom dostanete potvrdenie od zamestnávateľa. Vyplníte formulár vyhlásenie a podáte na hociktorom DÚ v SR, bez ohľadu na trvalé bydlisko; termín je do 30.4. Oba formuláre sú editovateľné v počítači.

Názov: Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania
Forma: Občianske združenie
IČO: 42126835
Adresa: Veličná 134, PSČ: 027 54
Bankový účet IBAN: SK53 1100 0000 0026 2507 0198
    Tatra banka, a.s.
Ďakujeme za Vašu podporu. Ak Vás zaujíma, ako sme zúročili Vaše 2%, dozviete sa to z výročnej správy alebo priebežne, ak ste už členom našej diskusnej skupiny, aké činnosti a aktivity podnikáme.

Vaša Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania.


RizikaOckovania.sk