Štúdia: Vitamín C znižuje úmrtnosť na COVID-19 až o 59 %

Sú k dispozícii seriózne dôkazy o účinných a bezpečných metódach, ako dramaticky znížiť záťaž JIS a podstatne zvýšiť šancu kriticky chorých na prežitie.