Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

Who we are
Contact
Membership
Reources [SK]
Slovensky

Contact

http://RizikaOckovania.sk/

E-mail: kontakt@rizikaockovania.sk

Postal address: Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, Hraničná 13, 82105 Bratislava, Slovakia

Account no.: 2625070198
Bank code: 1100
SWIFT: TATR SK BX
(see detailed instructions)


President: Ing. Iva Vranská Rojková

Council:

  • MUDr. Róbert Bajzík
  • MUDr. Peter Hrabčák
  • Ing. Mária Hudáková
  • Mgr. Peter Tuhársky
  • Ing. Iva Vranská Rojková


RizikaOckovania.sk